Distribuce

Mám zájem

Snižování nákladů na distribuci a efektivnější využívání zdrojů

Náklady na distribuci elektrické energie tvoří v našich podmínkách významnou část ceny elektřiny pro koncového spotřebitele. Jednou z možností, jak tyto náklady snížit, je budování lokálních distribučních sítí (LDS). LDS představují energetické sítě, které jsou v tuzemských podmínkách obvykle prostřednictvím napájecího transformátoru připojeny k vysokému napětí a na straně nízkého napětí jsou k síti připojeni odběratelé elektřiny. Do sítě mohou být připojeny i vlastní lokální zdroje, pro které není vždy k dispozici přípojná kapacita v regionální soustavě. Pomůžeme se zajištěním projektování, budování a související organizaci distribučních služeb, včetně zajištění regulatorních požadavků (ERÚ), měření a fakturace.

Kontaktní formulář

Napište nám Váš dotaz, rádi Vás budeme kontaktovat.